Algemene voorwaarden

  1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW
  2. Betalingen volledig ter plaatsen of vooraf per overschrijving.
  3. Alle materialen kunnen afgehaald worden bij Rent-Fun, we verzorgen geen leveringen!
  4. U voorziet zelf voldoende personen om materialen in te laden.
  5. U zorgt dat alle gekochte goederen in één keer geladen kunnen worden.
  6. Bij niet betaling of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag worden er zonder voorafgaande ingebrekestelling schadeloosstelling aangerekend op het factuurbedrag met een minimum van 75 euro en/of 15 % samen met een intrest van 12 % per 7 dagen berekend vanaf de vervaldag.
  7. Alle openstaande factuurbedragen worden voor een mogelijke volgende huur onmiddellijk opeisbaar, anders zijn wij gerechtigd alle lopende overeenkomsten te verbreken. In geval van faillissement van de klant wordt de vertegenwoordiger van de klant de rechtstreekse schuldenaar voor de betaling van de nog openstaande huurgelden en zal deze er ook voor zorgen dat alle materialen onmiddellijk terugbezorgd worden.
  8. Alle voorwaarden / overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking hierop valt onder bevoegdheid van de rechtbank.